Avantajlar

Medikal Yardım

Acil olan veya olmayan sağlıkla ilgili her türlü konuda yanınızdayız.

7 / 24 Doktorum

7/24 doktorum hizmeti ile doktorunuz her an yanınızda!

Ücretsiz Check Up

Fark ücreti ödemeden ücretsiz check up yaptırın, sağlığınızı kontrol altına alın.

Limitsiz Yatarak Tedavi

Özel hastanelerde limitsiz yatarak tedavi imkânı Groupama’da!

Aile İndirimi Avantajı

HİSS Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, ailenizi de indirimli olarak koruma altına alıyor.

Planlar

HİSS 1

Yatarak Tedavi Teminatı

 • Dahili ve/veya cerrahi yatış
 • Yoğun Bakım
 • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
 • Koroner Anjiyografi
 • Küçük müdahale giderleri
 • Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri
 • Ambulans hizmeti
 • HİSS Check-Up hizmeti (2 yılda 1)
HİSS 2

Yatarak Tedavi Teminatı

 • Dahili ve/veya cerrahi yatış
 • Yoğun Bakım
 • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
 • Koroner Anjiyografi
 • Küçük müdahale giderleri
 • Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri
 • Ambulans hizmeti
 • HİSS Check-Up hizmeti (yılda 1)
HISS

Ayakta Tedavi Teminatı

 • Doktor Muayene
 • Laboratuar Hizmetleri
 • Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri
 • Modern Teşhis Yöntemleri
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Ambulans hizmeti
Teminatlar
Ana Teminatlar
 • Ameliyat

  Yatarak tedaviniz sırasında ameliyat olmanız gerektiğinde ameliyathane masrafları, anestezi sırasında kullanılan malzemeler ve doktor ücretleri teminatımız altında!

 • Ameliyat sonrası fizik tedavi:

  Ameliyat ve yoğun bakım sonrasında gerekli olan fizik tedavi masraflarınız güvencemiz altında!

 • Oda, yemek, refakatçi:

  Hastanede yattığınız her gün için oda, yemek ve refakatçi kalmasının tıbbi zorunluluk gösterdiği durumlarda ilgili giderleriniz korumamız altında!

 • Yoğun bakım:

  Yoğun bakım ünitesinde gerçekleşen tedavi giderleriniz teminatımız altında!

 • Anjiografi, anjioplasti:

  Hastanede yattığınız süre içerisinde yapılan koroner anjiografi gibi tedavi masrafları teminatımız altında!

 • Küçük müdahale:

  Küçük müdahaleleri kafanıza takmayın. Tüm bu giderler güvencemiz altında!

 • Kemotrapi, radyoterapi, diyaliz:

  Kritik hastalıkların tedavisinde uygulanan kemoterapi ve/veya radyoterapi ile diyaliz tedavi giderleri (hastane, ilaç, doktor ücreti) teminatımız altında!

 • Yurt içi acil yardım ve acil danışma (ambulans dâhil):

  Hayati tehlike gösteren ani durumlarda Groupama yanınızda! Yerinde müdahale, hastane nakli gibi Acil Yardım Hizmetleri* korumamız altında!

  *Sigortalı kartı üzerinde belirtilen Acil Yardım Hattı’nı araması koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve bu hizmetin verilebildiği bölgelerde Acil Yardım Hizmetini karşılar.

 • HİSS check-up:

  Anlaşmalı olduğumuz sağlık kuruluşlarında yaptırılması şartıyla, belirli tetkiklere ait sağlık giderleriniz %100 oranında teminatımız altında!

 • Doktor muayene:

  Bir kaza ve/veya hastalık sebebiyle tanı ve tedaviniz için hastane, klinik, özel muayenehane ya da acil durumlarda evde, doktor tarafından yapılacak muayeneler ile ilgili giderler teminatımız altında!

 • Laboratuvar:

  Bir hastalığın tanısı için doktor tarafından gerekli görülen kan, idrar tetkikleri, laboratuvar incelemeleri, röntgen (mamografi ve ilaçlı grafiler dahil), ultrason, EKG, EEG, EMG ve bunlarla kısıtlı kalmamak üzere her türlü tanı yöntemleri ile ilgili sağlık giderleri güvencemiz altında!

 • Radyoloji:

  Hastane tedavisi sebebiyle karşılaşabileceğiniz radiografi giderleri teminatımız altında!

 • Modern teşhis:

  Hekim tarafından gerekli görülen laboratuvar testleri, radyolojik incelemeler, BT, MRI, sintigrafiler, endoskopik / girişimsel tetkikler, anjiografiler, uyku araştırmaları gibi tanı amaçlı incelemelerin giderleri yıllık limit dâhilinde güvencemiz altında!

 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon:

  Ameliyat ve yoğun bakım sonrasında gerekli olan fizik tedaviler dışındaki fizik tedavi masrafları poliçe yılı içerisinde 15 seansa kadar teminatımız altında!

Teklif Talep Formu

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile ilgili fiyat teklifi  taleplerinizi aşağıdaki formu doldurarak bize iletebilirsiniz.